Yöneticiler Ve İK Çalışanları İçin Sosyal Güvenlik Uygulamaları
23 Mart 2013, 10:00

Yöneticiler Ve İK Çalışanları İçin Sosyal Güvenlik Uygulamaları

375 TL + KDV

İnsan kaynakları

Eğitim, Dr. Resul Kurt tarafından 10:00-17:00 saatleri arasında Taksim Titanic City Otel'de gerçekleşecektir.

 
 
 
 

Eğitim Tarihi: 23 Mart
Eğitim Kategorisi: İnsan Kaynakları
Eğitmen(ler): Dr. Resul KURT

İçerik

• Sosyal Güvenlikte Temel Kavramlar
 
- İşveren, İşveren Vekili, İşçi Kavramları  
 
- Asıl İşveren - Alt İşveren (Taşeron) Uygulamaları
 
• İş Ve Sosyal Güvenlikte Rapor Ve Yasal Haklar
 
- İşyeri Ve Sigortalıların Bildirim Ve Tescili
 
- Sağlık Raporu Alınmasında Koşullar Ve Raporlu İşçilerin Yasal Hakları
 
- Çalışan Kadınların İş Kanunun Ve SGK Mevzuatındaki Yasal Hakları
 
- Geçici İş Göremezlik
 
- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Ve Sigortalılığın Sona Ermesi
 
• Sosyal Güvenlikte Bildirimler
 
- İşyeri Ve Sigortalıların Bildirim Ve Tescili
 
- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi, SGK İşten Çıkış Nedenleri Ve Sigortalılığın Sona Ermesi
 
- İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali Ve Nakli
 
- Sosyal Güvenlik Reformu İle Eksik Gün Bildirimi Yapılması Ve Son Değişiklikler
 
- Personele Ödenen Hangi Kazanç Türlerinden SGK Primi Alınmayacak?
 
- Personele Yapılan Hangi Ödemelerden Sigorta Primi Kesilecek, Hangilerinden Kesilmeyecek?
 
- Sigorta Priminde Günlük Kazanç Sınırlarının Belirlenmesi
 
- SGK Çalışmazlık Bildirimi Girişi Ve Raporlu Sigortalının Bildirimi
 
- Bir Kişi Birden Fazla İşyerinde Çalışabilir Mi?
 
- Prim Oranları, Prim Belgeleri Ve İşyeri Kayıtlarının Geçersiz Sayılmasında Uygulanacak Para Cezaları?
 
- Ücret Tediye Bordrosunun Düzenlenmesi Ve İşyeri Kayıtları İle Mutabakatının Önemi
 
- İşyeri Kayıtlarının İbrazında Nelere Dikkat Edilmeli?
 
- Part Time Çalışan İşçilerde Neler Değişti?
 
- Doğum İzninde Neler Değişti?
 
- Erken Doğum Yapan Kadınlara Getirilen Yeni Haklar
 
- Doğum Yapan Kadınların Hakları
 
- Çırak Ve Stajyerlerde Durum?
 
- Torba Kanun Sonrasında Çırak Ve Stajyer Ücretleri Nasıl Belirlenecek?
 
- Genel Sağlık Sigortasında Neler Değişiyor?
 
- Sağlık Yardımlarından Yararlanma Koşulları
 
- İş Kazalarının Bildirimi Ve İş Kazasında Hukuki Sonuçlar
 
- Stajyer Üniversite Öğrencilerinin Ücret Ve Sosyal Güvenlik Durumu?
 
- Bordro Üzerinden Yapılacak Kesintiler
 
- Ücret Hesaplama
 
- Sakatlık İndirimleri
 
- Fazla Mesai Ve Yan Ödemeler
 
- Personele Ödenen Hangi Kazanç Türlerinden SGK Primi Alınmayacak?
 
- Personele Yapılan Hangi Ödemelerden Sigorta Primi Kesilecek, Hangilerinden Kesilmeyecek?
 
- Sigorta Priminde Günlük Kazanç Sınırlarının Belirlenmesi
 
- Prim Oranları, Prim Belgeleri Ve İşyeri Kayıtlarının Geçersiz Sayılmasında Uygulanacak Para Cezaları?
 
- Ücret Tediye Bordrosunun Düzenlenmesi Ve İşyeri Kayıtları İle Mutabakatının Önemi
 
- İşyeri Kayıtlarının İbrazında Nelere Dikkat Edilmeli?
 
- İşyeri Kayıtlarının Saklanma Süresi
 
- SGK Teftişlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?
 
- Primlerin Ödenmesi
 
- İşe İade Davasında SGK'na Yapılacak Bildirimler,
 
- SGK Prim Teşvikleri,
 
• Sosyal Güvenlik Kurumu İdari Para Cezalarına İtiraz
 
- SGK Tarafından Verilecek İdarî Para Cezaları Nelerdir?
 
- Hangi Durumlarda İdarî Para Cezası Uygulanacak?
 
- İdari Para Cezalarına İtirazlar Nasıl Yapılacak?
 
- Hangi Durumlarda Para Cezalarına İtiraz Edilmelidir?
 
- Torba Kanunla İdari Para Cezalarında Hangi Değişiklikler Yapıldı?
 
• İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Ve SGK'na Yapılacak Bildirimler
 
- Fesih Nedenleri
 
- İkale Sözleşmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Ve SGK'na Bildirim
 
- İşçinin Davranışlarından Doğan Geçerli Nedenler
 
- İşçinin Yetersizliğinden Doğan Geçerli Nedenler
 
- İşyerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler
 
- Geçerli Neden Sayılmayacak Haller
 
- Sözleşmenin Feshinde Usul
 
- Feshin Yazılı Yapılması
 
- Fesihte Sebep Gösterme Kuralı
 
- Savunma Hakkı,
 
- Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
 
- İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
 
- İşverenin Haklı Nedenle Derhal (Tazminatsız) Fesih Hakkı
 
- Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi
 
- İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları (İhbar Ve Kıdem Tazminatı, İzin Ücreti Ödenmesi, İbraname,  İşten Ayrılış Bildirgesi Ve Diğer Bildirimler)
 
- İş Güvencesi Kapsamında İşe İade Edilen İşçi İçin SGK'na Yapılacak Bildirimler

KATILIM BİLGİLERİ:    
 
• Eğitimimiz 10:00-17:00 saatleri arasında Taksim Titanic City Otel de gerçekleşmektedir.
 
• Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
 
• Eğitim kişi başı katılım bedeli 375 TL + KDV dir Eğitim bedelinin, eğitim tarihinden 2 iş günü önce Arkhe Eğitim Danışmanlık' ın Garanti Bankası hesabına yatırılması ve dekontun tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.   
 
• Eğitim bedeline, eğitim dokümanları, sertifika, öğle yemeği ve ara ikramlar dahildir.
 
• Arkhe Eğitim gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.